مشخصات رایحه : یک نت فانتزی الهام گرفته از دستور العمل غذاهای هند و همراه ظروف خاور دور با تکیه بر ترکیب ادویه ها، میوه ها و سبزیجات. شیرین، تند، گرم و یا سرد با توجه به اثر مورد نظر.

محصولی دردسته بندی مورد نظر موجود نیست