دامیانا (Turnera diffusa ) یکی از گیاهان محبوب در حوضه طب سنتی است . این گیاه که بومی مکزیک ، آمریکای مرکزی و غرب هند می باشد ، دارای برگ های دارویی می باشد . دامیانا درختچه ای چند ساله ، به ارتفاع ۱ الی ۲ متر می باشد . این درختچه برگ هایی سبز و کرکدار ، با گل های کوچک زرد رنگ می باشد . این گیاه تا اواخر تابستان گل می دهد پس از اتمام گل دهی ، گل ها تبدیل به میوه هایی خوشمزه و شیرین می شود . این گیاه کمی تلخ است . این گیاه یک گیاه تجاری محسوب می شود و بسیاری از کمپانی ها از دامیانا دارو می سازند . علی الرغم اینکه هنوز ترکیبات این گیاه به طور کامل مشخص نیست اما موادی چون سیانوژنیک گلیکوزیدها ، دامیانین ، تیمول ، تانین‌ها ، فسفر، روغن اساسی حاوی سینئول ، سیمول ، پینین و … در آن وجود دارند .

محصولی دردسته بندی مورد نظر موجود نیست