معطر سرخسی یا آروماتیک فوژه (Aromatic Fougere) : فوژه از نام فرانسوی گرفته شده است که سرخسی نام دارد.  کومارین را می توان در مرکز ترکیبات معطر سرخسی یافت. این گروه رایحه ای از رویال فوژه است که به خانه هابیگنت تعلق دارد توسط Paul Parquet در سال 1882 ساخته شده است. عطرساز عطر مصنوعی کومارین را استخراج کرده و برای اولین بار درعطر استفاده کرد . کومارین را می توان در طبیعت در چندین گیاه یافت، مانند دانه لویا تونکا، و دارای عطر فشرده علف های تازه شده است. ترکیبات قهوه ای حاوی یادداشت های اسطوخدوس، گیلاس، قارچ و چوب است. این گروه عطری عمدتا  برای مردان است.